Historie

FRBB tæller i dag ca. 14 musikere.

Det er en klar målsætning, at musikken konstant skal udvikle sig gennem den enkelte musikers dygtiggørelse på sit instrument, og der er gennem de senere år gjort en øget indsats for at fremme elevarbejdet for på den måde at sikre orkestrets fremtid bedst muligt.

Nyere historie

- FRBB


2020 Finn Bertelsen er tiltrådt som orkesterleder.

2010: Morten George stoppede som dirigent, og Carsten Højen Jensen genoptog hvervet som dirigent sammen med Henrik Næser. Da FRBB startede op efter sommerferien, stod Henrik Juul-Pedersen igen foran orkesteret, og da Jonas Terp samtidig tog på højskole i Norge, tiltrådte Carsten Højen Jensen igen som orkesterleder.

2009: Henrik Juul-Pedersen takkede af som orkesterets faste dirigent og ind kom Morten George. Ved samme lejlighed overtog Jonas Terp jobbet som orkesterleder.

2005: Carsten Højen Jensen tiltrådte som orkesterleder. Herefter blev der arbejdet hårdt for at få mødeprocenten op og for at få orkesterets medlemmer til at engagere sig fuld ud.

2004: Carsten Højen Jensen stoppede som orkesterets dirigent. Derefter kom et mindre tomrum, hvor man ikke rigtig kunne finde en ny dirigent, men det lykkedes at få Carsten Hansen til at træde til i en kort periode. I april måned startede Henrik Juul-Pedersen som dirigent og kort efter takkede Henrik Larsen af som orkesterleder, hvorefter Birger Johnsen overtog jobbet.

2000: Her gjaldt det om at forsvare 3. pladsen ved DAO's DM, men man måtte nøjes med en pæn 4. plads. Der var utroligt gode orkestre med dette år, og det kunne ses på pointene, som var en del højere end det havde været tilfældet to år tidligere.

1998: FRBB tog igen til DAO's DM, og denne gang var orkesteret væsentligt bedre forberedt og fik en flot 3. plads i 3. division.

1996: FRBB deltog for første gang i DAO's DM-stævne, men desværre uden et godt resultat, idet FRBB fik en kedelig sidsteplads i 3. division.

1994: Carsten Højen Jensen overtog rollen som dirigent, og Henrik Larsen tog jobbet som orkesterleder. De havde begge en klar målsætning om at få orkesteret op blandt de bedste i Danmark.

- FJBB

2010: Jonas Terp overtog jobbet som dirigent efter Thomas Fredborg. Efter sommerferien stoppede Jonas Terp som dirigent, da han skulle på Manger Højskole i Norge. Carsten Højen Jensen overtog rollen som den band trainer, og Henrik Næser blev ny chefdirigent.

2009: FJBB blev oprettet som et elevorkester med Ellen Ræbild som dirigent og Carsten Højen Jensen som orkesterleder. I efteråret overtog Thomas Fredborg dirigentrollen.

Begyndelsen

1948: Det blev Jens Christian Overlunds tur til at stå med ansvaret for orkesteret, og med ham fulgte en årrække af koncerter, lejre, orkesterstævner, ture til Sydslesvig, efterårskurser, nisseture, koralblæsning i kirken, jubilæumsfester og -koncerter og Tivolituren i 1968 m.m. Trods de mange store oplevelser havde orkesteret selvfølgelig de op- og nedture, som naturligt præger et orkester med stor udskiftning. Det var dog kendetegnende, at mange tidligere medlemmer vendte tilbage til orkesteret efter f.eks. soldatertid eller uddannelse i større byer.

1946: Jørgen Aaen overtog posten som orkesterleder, da Hans Frandsen købte en forretning i Skagen.

1945: Orkesteret spillede mange dage ved havnen i Strandby og Frederikshavn, når de danske Frihedskæmpere kom hjem fra ophold "under jorden".

1944: Orkesteret spillede bl.a. koncert på Bechs Hotel og til Sct. Hansbål på Møllehusbakken.

1941: Det lykkedes efter et par forsøg at få startet musikken i FDF igen. Det var skrædderen Hans Frandsen, som fik en flok drenge gjort interesserede i at spille musik, og de gamle instrumenter blev fundet frem fra pulterkamrene igen, hvor de havde ligget i 8-9 år, imens det alene havde været trommerne, der havde stået i spidsen for kredsturene. Hans Frandsen tog fat med en ildhu, som smittede, og i forsommeren var orkesteret med Søndagsskolen til Strandby på udflugt, og senere med på sommerlejr i Drengeborg i Aalbæk. De efterfølgende år satte to personer, Herluf Nørholt og musiker Otto Christensen store præg på orkesterets klang. Nørholt som utrættelig lærer for alle de nye, og Otto Christensen som dirigent.

1933: Der opstod nogle uoverensstemmelser mellem dyrlægen og bestyrelsen, og instrumenterne blev desværre lagt på hylden.

1912: Skagen FDF og Frederikshavn FDF var på en fælles tur til Norge, og på billeder fra turen kan man se, at der også var et orkester med. I de følgende år var det musikdirektør A. Simonsen og især dyrlæge Larsen, der prægede orkesteret.

1909: FDF Frederikshavn 1. kreds blev oprettet, og allerede dengang var der musik med. Lærer A. C. Hansen fra Frederikshavn Privatskole havde i nogen tid haft et Drengeforbund på ca. 40 drenge, og da han så, hvilke muligheder FDF's Landsforbund havde, lod han "sine" drenge indgå i den nye FDF-kreds, og de fem horn, en tromme og en kassebeholdning på 50 kr. fulgte med.

Orkestets ildsjæl og dirigent gennem mange år

Jens Christian Overlund

Orkesteret anno 1981