FRBBs ABC

Afbud

Afbud ser vi helst ikke, da vi tilstræber mødepligt i FDF Frederikshavn Brass Band. Vi ønsker at ethvert medlem prioriterer bandet højt. Skulle afbud alligevel finde sted, sendes der besked til Camilla på

tlf. 30 23 16 68.

Betaling

Indbetalinger til forskellige konkurrencer og øveweekender mm. foregår elektronisk til følgende registrerings- og kontonummer: 9006 - 4577179072

CD

Mange af orkesterets medlemmer har et utal af CD’er med brassmusik. Så mangler du et nummer eller to at lytte til, måske endda af dem vi spiller, så forhør dig hos dine medmusikanter.

Dirigent

Orkesterudvalget udvælger dirigenten, som har ansvaret for den overordnede musikalske og kunstneriske ledelse af orkesteret. Dirigenten kan indkaldes til deltagelse i orkesterudvalgsmøder. Vi har på nuværende tidpunkt Anders Larsen som dirigent for FDF Frederikshavn Brass Band.

Elevarbejde

Elevarbejde er en stor del af vores arbejde i FDF Frederikshavn Brass Band. Alle kan som udgangspunkt optages som elev i FDF Frederikshavn Brass Band, men FDF er børne- og ungdomsarbejde, hvorfor børn og unge, som ønsker at lære at spille, har højeste prioritet.

Undervisning af elever foregår af orkesterets egne medlemmer i FDF Kredshuset på Bornholms Allé.

Formål

Formålet med FDF Frederikshavn Brass Bands er at møde børn og unge med et kristent livssyn og skabe musikalske oplevelser i overensstemmelse med engelsk brass band tradition. Det er FDF Frederikshavn Brass Bands formål at udbrede kendskabet til brass band gennem afholdelse af forskellige koncerter.

Generel information

For at være klar til prøvens start forventes det, at medlemmer af FDF Frederikshavn Brass Band møder kl.18.50 og hjælper med at stille stole op og sørge for selv at varme op, inden prøven starter kl. 19.

Ligeledes forventes det, at alle hjælper med at rydde op efter prøven.

Hjemmeside

Orkesteret har en hjemmeside www.FRBB.dk, som løbende bliver opdateret. Det er også her, man kan finde en opdateret udgave af orkesterets kalender.

Instrumenter

Instrumenter tilhørende orkesteret udlånes uden vederlag under erstatningsansvar til medlemmerne. Ved udmeldelse af orkesteret skal instrumenter tilbageleveres i uskadt stand og være rengjorte.

Jargon

En god og positiv jargon forventes til alle prøver, konkurrencer og arrangementer bandmedlemmerne imellem. Alle medlemmer i FDF Frederikshavn Brass Band deltager på frivillig basis og gør deres bedste – husk det.

Kageliste

Kageliste har vi selvfølgelig! Denne er udleveret i papirform og ligger ligeledes på FRBBs Facebook-side. Har man afbud til den dag, hvor man skal have kage med, sørger man selv for at bytte kagedag.

Luft

Luft skal medbringes til ALLE prøver, arrangementer og konkurrencer med FDF Frederikshavn Brass Band. Vi bruger luft i uanede mængder – så medbring rigeligt!

Medlemskab

Alle kan som udgangspunkt optages som medlem af FDF Frederikshavn Brass Band, men det kræver et passende musikalsk niveau og potentiale, hvilket vurderes efter en prøveperiode af orkesterudvalget samt orkesterets dirigent. Det er ligeledes orkesterudvalget, der i samarbejde med dirigenten, bestemmer den instrumentmæssige fordeling.

Navn

Vores orkesternavn er ”FDF Frederikshavn Brass Band” og hører under FDF Frederikshavn 1. kreds. Orkesterets kontaktperson og adresse er den siddende orkesterleder.

Musikudvalg

Orkesterudvalget er orkesterets ledelse, som består af mellem 5-7 medlemmer, som vælges på den årlige orkestersamling.

Orkesterudvalget konstituerer sig selv efter samlingen. Orkesterudvalget består af: Orkesterleder, vice-orkesterleder, økonomi-minister, sekretær og 1-3 menige medlemmer.

Ved stemmelighed til orkesterudvalgsmøder vægter orkesterlederens stemme højest.

Orkestervalget vælges ved orkestersamlingen for 2 år ad gangen.

· I tilfælde af 5 orkesterudvalgsmedlemmer afgår 2 det ene år og 3 det efterfølgende år

· I tilfælde af 6 orkestermedlemmer afgår 3 det ene år og 3 det efterfølgende år

· I tilfælde af 7 orkesterudvalgsmedlemmer afgår 3 det ene år og 4 det efterfølgende år

Består orkesterudvalget af 5 medlemmer er der ikke nødvendigvis behov for flere, men kan suppleres af flere.

Det er muligt for medlemmerne af orkesterudvalget at genopstille.

Der afholdes orkesterudvalgsmøde efter behov.

Politik

Vi følger i FDF Frederikshavn Brass Band kredsens ryge- og alkoholpolitik samt den gældende samværspolitik.

Quintet

Til tider spiller vi til arrangementer, hvor det ikke er nødvendigt med et helt brass band. Her kan vi fx sende en quintet afsted. Vi er endda så heldige at have vores helt egen - nemlig KVMMM.

Repertoire

FDF Frederikshavn Brass Band har et musikudvalg, som vælges ved den årlige orkestersamling og består af mindst 2 medlemmer. Musikudvalget fastlægger orkesterets repertoire i samråd med dirigenten.

Samarbejde

Det musikalske niveau i FDF Frederikshavn Brass Band, og hvad vi kan præstere til div. konkurrencer afhænger af, at vi samarbejder. Hjælp din sidemakker, og spørg selv om hjælp, hvis du har brug for det. Samarbejde er uundværligt.

Torsdag

Torsdag er banddag! Vi har bandprøve hver torsdag kl. 19-21.30 i FDF Kredshuset på Bornholms Allé.

Uniform

Som en del af FDF Frederikshavn 1. Kreds bærer vi naturligvis FDFs Forbundsskjorte sammen med sorte bukser, sorte strømper, sorte sko og sort T-shirt.

Visioner

Det tilstræbes at orkesterets standard og musikalske niveau til stadighed forbedres.

Xylofon

Xylofon har vi desværre ikke - men vi har et velassorteret udvalg af andre instrumenter i vores slagtøjssamling.

Ydeevne

Det forventes at ethvert medlem af FDF Frederikshavn Brass Band yder 100% ud fra eget niveau og formåen.

Zzzzz

Hvis pludselig træthed skulle opstå til prøverne, så har vi heldigvis altid kaffe på kanden.

ÆV

P.t. er FDF Frederikshavn Brass Band ikke et fuldt besat brass band. Vi mangler medlemmer så kombardo.

Øvning

Det forventes af den enkelte musiker, at vedkommende øver sig, sørger for at kunne sine ting og deltager velforberedt til prøverne. Hvis der er noget, man har svært ved, er man altid velkommen til at spørge de øvrige medlemmer om tips og tricks til hjemmeøvning.

Årlig orkestersamling

Der afholdes en årlig orkestersamling i løbet af efteråret. Der indkaldes til orkestersamling mindst 14 dage før denne finder sted. Det er muligt at komme med ønsker og forslag til dagsordenen. Disse skal sendes til orkesterlederen senest 8 dage før orkestersamlingen.