Fakta


FDF Frederikshavn Brass Band er musikarbejde i FDF Frederikshavn 1. Kreds

Vi er et musikarbejde, hvor børn, unge og voksne lærer at spille stor musik sammen.

FRBB er frivilligt børne- og ungdomsarbejde i FDF og der arbejdes ud fra et kristent livs- og menneskesyn.

Vi tror på, at der igennem udvikling af de musikalske og sociale færdigheder kan skabes mod og lyst til livet.

FRBB tilstræber et højt musikalsk niveau, stor underholdningsværdi i musikken og et godt socialt samvær.

Motto: Altid fortsætte fremad - og - FRBB ROCKS!!